Als registeraccountant en gerechtsdeurwaarder hebben wij ons de afgelopen vijftien jaar een gedetailleerd beeld kunnen vormen van verschillende soorten ondernemingen, variërend van groot tot klein, die actief zijn en waren in tijden van hoog- en laagconjunctuur.
Vanuit die bril kijken wij dagelijks op een andere manier naar het ondernemerschap dan een business-coach dat doet.

Van de kleine zelfstandige tot de directeur/grootaandeelhouder, iedereen heeft een bepaalde reden om ondernemer te zijn én te blijven. Wij zien dat sommige ondernemingen onder grote financiële druk van schuldeisers en aandeelhouders overeind blijven, anderen vallen juist onverwacht om. Ondernemers die weer opnieuw beginnen, of besluiten het niet meer te proberen. De mens achter de ondernemer, met elk hun eigen verhaal en motivatie om door te gaan.

Welke typen ondernemers herkennen wij?

Born-to-be ondernemer
Dit eerste type ondernemer is een geboren ondernemer. Deze ondernemer kan zich niet voorstellen dat hij ooit in loondienst werkzaam zou zijn. Wanneer hem vroeger op school gevraagd werd wat hij later wilde worden, antwoordde hij steevast: ‘Ondernemer!’.

Ondernemer tegen wil en dank
Ondernemers tegen wil en dank zijn meer ‘per ongeluk’ in het ondernemerschap beland. Zij waren gelukkig als werknemer, maar kwamen via UWV, de sociale dienst of beperkte mogelijkheden bij de werkgever, in het ondernemerschap terecht.

De overtuigde ondernemer
Dit derde type ondernemer is vaak begonnen in loondienst, tot het moment dat hij een goed idee had. Maar het bedrijf waar hij werkzaam was zag dit idee niet zitten, vond er niet het juiste moment voor of had er de middelen niet voor. Overtuigd van het goede idee zag deze ondernemer geen andere optie dan het idee wel uit te voeren, maar dan in eigen beheer. Dit type ondernemer is vaak een expert op zijn gebied, neemt liever niet te veel risico, wil up-to-date blijven en vernieuwen. Doordat zij hun bedrijf echt als hun kindje beschouwen, hebben ze vaak meer moeite met delegeren.

De wereld verbeterende ondernemer
Dit type ondernemer heeft een goed idee, maar heeft nooit de intentie gehad om dit binnen een bedrijf uit te brengen. Het idee is vanuit een gebrek, irritatie of overschot ontstaan. De belangrijkste doelstelling voor deze ondernemer is het mooier maken van de wereld met het idee. Zoveel mogelijk mensen overtuigen van dit goede idee en hiermee een ‘movement’ starten. Dat staat voorop, geld verdienen komt achteraan. Deze ondernemer zet sterk in op innovatie en vernieuwing en vindt het vooral belangrijk om een groot publiek te bereiken.

De geldverdienende ondernemer
Dit laatste type ondernemer heeft al lang gezien dat wanneer je echt rijk wilt worden je niet in loondienst moet blijven hangen, maar een eigen bedrijf moet beginnen. Deze ondernemer is uiterst zakelijk ingesteld en zet de onderneming in eerste instantie ook op om deze op een later tijdstip te kunnen verkopen.

Wat zien we misgaan?

Vanuit de duck-out is het altijd makkelijk voetballen. Die vergelijking gaat in onze waarneming niet op. Wat gaat er op papier mis en wat in de praktijk? We herkennen de motivatie van ieder type ondernemer, kennen de gunstige en minder gunstige ontwikkelingen in de markt, en begrijpen hoe lastig het is om met mensen te werken en je klanten tevreden te houden. En niet te vergeten: de soms stroeve houding van de fiscus, van schuldeisers en de zware last van administratieve verplichtingen.

Ondernemingen die in een korte tijd enorm zijn gegroeid en moeten opschalen om aan de vraag vanuit de markt te voldoen, lopen financieel een groot risico omdat er onvoldoende liquide middelen zijn. Twee onbetaalde facturen kunnen al leiden tot een faillissement.

Ondernemers hebben moeite met het innen van hun facturen bij klanten of partners waar zij afhankelijk van zijn. Bij tegenwind moet er ook gezeild worden, en dat maakte dat de ondernemer niet meer in staat bleek te zijn om met een helicopterview naar de eigen onderneming te kijken. Soms werd er bij tegenwind hulp ingeschakeld en werden de problemen groter.

Expert, daar wordt je niet altijd wijzer van

Wees overigens bedachtzaam bij ieder aanbod om naar jouw onderneming te laten kijken. Een aantal jaren geleden is er vanuit Amerika een illusie overgewaaid, waarbij het geloof werd gecreëerd dat iedereen een expert kan zijn in zijn of haar vakgebied en dat online geld verdienen vrij easy is. Als je maar de juiste stappen volgt. One size fits every onderneming. Een nieuw verdienmodel op basis van illusies was geboren en is nog lang niet uitgewerkt.

Valt de omzet tegen, dan is daar de omzetgenerator die je aan meer klanten helpt. Mocht je daarna even in een dip terechtkomen, dan kun je naast iedere snackbar – of erboven – tegenwoordig een succesvolle business-coach vinden. Die belooft dan dat de zon weer door het dakraam van jouw kantoorpand gaat schijnen en de schoorsteen op volle toeren gaat roken. In de wirwar van Facebook-advertenties en LinkedIn-posts, zijn zeker nog kwalitatief goede initiatieven te vinden om jouw onderneming een stuk verder te helpen.

Externe hulp bij ondernemen

In tijden van drukte, stress en financiële nood, kun je geneigd zijn om minder kritisch te zijn. Een onderzoekende houding bij externe hulp blijft essentieel. Als je externe hulp nodig denkt te hebben bij het ondernemen, stel jezelf dan een aantal vragen:

– Komt mijn urgentie overeen met de urgentie van het aanbod?
= Wat denk ik van de ander te kunnen leren?
– Heeft de persoon een verifieerbaar trackrecord?
– Wat weet deze persoon van mijn bedrijf en branche?
– Hoe past het aanbod in jouw volledige bedrijfsstrategie?
– Wie of wat wordt er centraal gesteld?
– Wat wordt er beloofd en is er sprake van een quick fix-methode?
– Hoe lang duurt het voordat ik mijn investering heb terugverdiend?
– Is het ‘gratis’ kennisaanbod van voldoende niveau en volledig genoeg om voor verdere dienstverlening te betalen?
– Klinkt het te mooi om waar te zijn?
– Hoe lang is de persoon of het bedrijf al actief? Check de KvK en het adres.

Na het beantwoorden van deze vragen kun je ook nog je onderbuikgevoel checken.

Onze hulp bij jouw onderneming

Wij denken dat hulp bij jouw onderneming beter kan en beter moet. In samenwerking met The Happy Financial hebben wij vanuit onze gezamenlijke expertise de Hoezo struggle? business-bootcamp ontwikkeld. Dit online-programma is geschikt voor zowel voor de startende ondernemer als de struggelende ondernemer. Na het doorlopen van de Hoezo struggle? business-bootcamp heb je (weer) een duidelijk beeld van de toekomstvisie van je onderneming en praktische handvatten om je goede nieuwe ideeën in de markt te zetten. Daarnaast heb je een business plan op één A4 staan, zin en motivatie om weer aan de slag te gaan en voldoende zekerheid over de financiële gang van zaken.